Doradztwo w zakresie prawa pracy

Dedykowane usługi dla firm prywatnych i instytucji państwowych

Masz do rozwiązania problem związany z zatrudnianiem lub zwalnianiem pracowników? Potrzebujesz pomocy w zakresie sporządzania umowy o pracę, regulaminu pracy, wypowiedzenia, harmonogramu czasu pracy lub innego dokumentu? Chcesz, żeby ktoś przeprowadził w Twojej firmie audyt w zakresie spraw kadrowych? Albo żeby w Twojej firmie odbyło szkolenie z prawa pracy dla kadry managerskiej? Potrzebujesz informacji lub wsparcia w innym zakresie?
Zapraszam do kontaktu.

Getlex Jakub Ziarno to:

  • Doradca prawny z kilkunastoletnim letnim doświadczeniem, zarówno w sektorze prywatnym jak i w Państwowej Inspekcji Pracy
  • Wyjaśnienia udzielane przystępnym językiem i ze zrozumieniem potrzeb Twojej firmy
  • Ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji kadrowych
  • Konkretne zalecenia co do dalszego działania
  • Wzory dokumentacji przygotowywane indywidualnie dla klienta
  • Dobra atmosfera współpracy